Cílem je zelenější, nízkouhlíkový přechod k uhlíkově neutrálnímu hospodářství a odolná Evropa díky podpoře spravedlivého přechodu na čistou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, prevence a řízení rizik a udržitelné městské mobility.

Prováděné práce na objektu jsou: zlepšení tepelných vlastností obálky budovy (KZS, LOP, střešní plášť) dále výměna zdrojů chladu a vzduchotechnických jednotek. Celý objekt bude nově řízen na obsazenost podle čidel CO2, které budou nově instalována. V objektu dojde ke kompletní výměně osvětlení včetně parkovacího domu a podzemních garáží a upgradu systému řízení DALI. V neposlední řadě dojde k instalaci FVE na střeše parkovacího domu a v zázemí objektu k výměně transformátorů. Veškeré tyto práce uspoří na objektu minimálně 30 % elektrické energie.