Rodinné sportovní odpoledne

Prázdniny skončily... začal opět čas školy a povinností. Pojďte se s námi vrátit do prázdninových bezstarostných dní a užít si společný čas. V sobotu i neděli bude pro Vás připraven sportovní program, kterého se mohou účastnit děti i rodiče.

A jaké disciplíny na Vás čekají? Užít si můžete třeba fotbal v kleci, opičí dráhu, atletickou dráhu a další.

Přijít můžete kdydoli během dne, zahájení plnění disciplín není nijak časově omezeno.

 

Program - sobota 5.10.

10:00 – 10:30     uvítání, představení disciplín a pravidel, registrace (registrace otevřena po celý den)

10:30 – 12:00     aktivní plnění disciplín

12:00 – 12:20     animační program na pódiu a vystoupení A-styl Liberec (aerobic, cheerleaders, street dance)

12:20 – 13:30     aktivní plnění disciplín

13:30 – 14:30     pauza

14:30 – 14:50     uvítání, představení disciplín a pravidel, registrace (registrace otevřena po celý den)

14:50 – 16:00     aktivní plnění disciplín

16:00 – 16:20     animační program na pódiu a vystoupení A-styl Liberec (aerobic, cheerleaders, street dance)

16:20 – 18:00     aktivní plnění disciplín

18:00            zakončení programu

 

Program - neděle 6.10.

10:00 – 10:30     uvítání, představení disciplín a pravidel, registrace (registrace otevřena po celý den)

10:30 – 12:00     aktivní plnění disciplín

12:00 – 12:20     animační program na pódiu a vystoupení A-styl Liberec (aerobic, cheerleaders, street dance)

12:20 – 13:00     aktivní plnění disciplín

13:00 – 14:00     pauza

14:00 – 14:15     uvítání, představení disciplín a pravidel, registrace (registrace otevřena po celý den)

14:15 – 15:00     aktivní plnění disciplín

15:00 – 15:20     animační program na pódiu a vystoupení A-styl Liberec (aerobic, cheerleaders, street dance)

15:20 – 17:00     aktivní plnění disciplín

17:00    zakončení programu

GDPR: Informace k oblasti ochrany osobních údajů: Dovolte, abychom Vás touto cestou informovali v souladu s platnými právními předpisy o tom, jak bude naše společnost nakládat s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte na našich akcích a o dalších skutečnostech, které se dané oblasti týkají. Informujeme Vás, že v průběhu akcí pořádaných OC Nisa Liberec, dochází k fotografování a případně i natáčení videí, za účelem dokumentování jejich průběhu, přičemž tyto fotografie jsou dále zveřejňovány na webových stránkách provozovaných naší společností, na našem facebookovém, you-tubovém a instagramovém profilu OC Nisa Liberec, příp. zpřístupňovány našim klientům, kteří se na programu podíleli. Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy toto je možné provádět, mj. i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto pořízenými fotografiemi a videi ve vztahu k Vaší osobě, prosím informujte nás. Pokud byste i kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.