OC Nisa Liberec se rozhodla podpořit dobrou věc, a proto již posedmé otevírá Grantový program. Na vybraný projekt či projekty přihlášené do programu poskytne 200 000 Kč.

Do Grantového programu OC Nisa se mohou se svými projekty hlásit:

  • české nevládní neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, sportovní oddíly,
  • příspěvkové organizace,
  • obce a sdružení obcí.

Příklady podporovaných projektů

  • Projekty zaměřené na práci místních komunit a jejich soudržnost,
  • dětské a mládežnické spolky, sdružení a volnočasové organizace,
  • vzdělávací, ekologická, humanitární, charitativní činnost,
  • záchrana a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu.

Maximální výše jednoho grantu je 200 000 korun. V rámci programu je možné částku věnovat jedné či více organizacím. Grantový program byl vyhlášen 1. února 2023, uzávěrka žádostí je 30. dubna 2023. Příjemce či příjemci grantu budou známi nejpozději 15. června 2023.

Pokud Vás vypsaný Grantový program inspiroval a chcete o grant zažádat, přečtěte si Detailní podmínky grantového programu zde.

Poté je potřeba vyplnit Formulář pro předložení žádosti – ke stažení zde.

A dále Tabulku pro rozpočet k žádosti – ke stažení zde.

V případě, že zažádáte o grant a my Vás vybereme, bude potřeba sepsat Závěrečnou zprávu. Zde si můžete stáhnout pokyny k jejímu vytvoření.

 

V případě, že budete mít doplňující otázky, kontaktujte nás na jednom z následujících kontaktů:

+420 481 444 123, e-mail: marketing@nisaliberec.cz.