Grantový program OC Nisa 2020

OC Nisa Liberec se rozhodla podpořit dobrou věc, a proto otevírá již 6. ročník Grantového programu. Na vybraný projekt či projekty přihlášené do programu poskytne 150 000 Kč.

Do Grantového programu OC Nisa se mohou se svými projekty hlásit:

  • české nevládní neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, sportovní oddíly,
  • příspěvkové organizace,
  • obce a sdružení obcí.

Příklady podporovaných projektů:

  • projekty zaměřené na práci místních komunit a jejich soudržnost,
  • dětské a mládežnické spolky, sdružení a volnočasové organizace,
  • vzdělávací, ekologická, humanitární, charitativní činnost,
  • záchrana a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu.

Maximální výše jednoho grantu je 150 000 korun. V rámci programu je možné částku věnovat jedné či více organizacím. Do grantového programu se můžete hlásit od 1. února 2020, uzávěrka žádostí je 30. dubna 2020. Příjemce či příjemci grantu budou známi nejpozději 12. června 2020.

Pokud vás vypsaný Grantový program inspiroval a chcete o grant zažádat, přečtěte si Detailní podmínky grantového programu zde.

Poté je potřeba vyplnit Formulář pro předložení žádosti – ke stažení zde.

A dále Tabulku pro rozpočet k žádosti – ke stažení zde.

V případě, že zažádáte o grant a my Vás vybereme, bude potřeba sepsat Závěrečnou zprávu. Zde si můžete stáhnout pokyny k jejímu vytvoření.

V případě, že budete mít doplňující otázky, kontaktujte nás na jednom z následujících kontaktů:

+420 481 444 123, e-mail: marketing@nisaliberec.cz