Grantový program OC Nisa 2018

OC Nisa Liberec se rozhodla podpořit dobrou věc, a proto již po čtvrté otevírá Grantový program. Na vybraný projekt či projekty přihlášené do programu poskytne 150 000 Kč.
 
Do Grantového programu OC Nisa se mohou se svými projekty hlásit:

- české nevládní neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, sportovní oddíly,
- příspěvkové organizace,
- obce a sdružení obcí.
 
Příklady podporovaných projektů:

- Projekty zaměřené na práci místních komunit a jejich soudržnost,
- dětské a mládežnické spolky, sdružení a volnočasové organizace,
- vzdělávací, ekologická, humanitární, charitativní činnost,
- záchrana a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu.
 
Maximální výše jednoho grantu je 150 000 korun. V rámci programu je možné částku věnovat jedné či více organizacím. Uzávěrka žádostí o grant je 30. dubna 2018. Příjemce či příjemci grantu, budou známi nejpozději 15. června 2018.
 
Pokud Vás vypsaný Grantový program inspiroval a chcete o grant zažádat, přečtěte si Detailní podmínky grantového programu zde.
 
Poté je potřeba vyplnit Formulář pro předložení žádosti – ke stažení zde.
A dále Tabulku pro rozpočet k žádosti – ke stažení zde.

V případě, že zažádáte o grant a my Vás vybereme, bude potřeba sepsat Závěrečnou zprávu. Zde si můžete stáhnout pokyny k jejímu vytvoření.
 
V případě, že budete mít doplňující otázky, kontaktujte nás na jednom z následujících kontaktů:
+420 481 444 123, e-mail: marketing@nisaliberec.cz.


Zpět na výpis článků