Grantový program OC Nisa 2018

OC Nisa Liberec se rozhodlo využít svých prostředků a podpořit dobrou věc, a proto vypsalo v pořadí třetí Grantový program. Na vybraný projekt či projekty, které se přihlásily do programu, poskytne 150 000 Kč.

Do grantového programu OC Nisa se mohli hlásit:

- české nevládní neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, sportovní oddíly,

- příspěvkové organizace,

- jednotlivci,

- obce a sdružení obcí.

Příklady podporovaných projektů:

- projekty zaměřené na práci místních komunit a jejich soudržnost,

- dětské a mládežnické spolky, sdružení a volnočasové organizace,

- vzdělávací, ekologická, humanitární, charitativní činnost,

- záchrana a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu


Grantový program skončil 30. dubna 2018. Obdrželi jsme mnoho žádostí z různých oblastní. Nyní je intenzivně pročítáme a o příjemci či příjemcích grantu rozhodneme nejpozději 15. června 2018. Maximální výše jednoho grantu je 150 000 Kč. V rámci programu je možné částku věnovat jedné či více organizacím.Zpět na výpis článků