Grantový program 2018 zná své příjemce!

Letos jsme již počtvrté vypsali Grantový program a připravili finanční dotaci 150 000 Kč pro zajímavý projekt či projekty. Touto cestou se snažíme podporovat aktivity místních komunit, ale i dětské nebo mládežnické volnočasové kroužky, nebo pomoci se záchranou kulturního či přírodního dědictví v našem regionu.

V období od 19. února do 30. dubna jsme obdrželi celkem 41 žádostí o grant. Stejně jako v loňském roce se sešla celá řada nápaditých a prospěšných projektů a akcí. Abychom uspokojili co nejvíce zájemců, rozhodli jsme se opět celou částku rozmělnit a podpořit tak větší množství projektů. Nakonec jsme jich vybrali 8, kteří se již brzy můžou těšit na finanční příspěvek.

Podpořené projekty v Grantovém programu OC Nisa Liberec pro rok 2018
  • Bezpečně na silnicích o.p.s. – podpora projektu Markéty dopravní výchova - realizace výukových dnů bezpečného a zodpovědného chování v silničním provozu v mateřských a základních školách v Libereckém kraji.
  • Amelie, z.s. - projekt Pohyb léčí tělo i duši zapojuje onkologicky nemocné a jejich blízké do pohybových aktivit - chystá se zdravotní cvičení, plavání, vycházky nordic walking.
  • Hašle z.s. – úhrada rehabilitačního pobytu a kompenzačních pomůcek pro dvě konkrétních děti Ondru a Sáru trpící dětskou mozkovou obrnou.
  • Skládačky z.s. – podpora Up Hill Run Dobrá Voda 2018 - závod dvojic v běhu do vrchu na podporu patrona Štěpána trpícího cystickou fibrózou.
  • Sdružení TULIPAN z.s. – nákup nábytku do nově přestěhované chráněné dílny
  • Pakli sport klub z.s. – výstavba dětského cyklohřiště - pumptrackové dráhy v Jablonném v Podještědí
  • Komunitní středisko Kontakt Liberec p.o. – projekt „Senior akademie 2018" vyškolí seniory v oblasti zdravého životního stylu, zdravovědy, psychologie, právního vědomí, prevence kriminality, ochrany majetku a dalšího.
  • MCU Koloseum o.p.s. - rozšíření venkovního volnočasového areálu o fotbalové branky.
Věříme, že z finanční podpory se budou radovat nejen konkrétní příjemci grantu, ale i širší veřejnost využívající jednotlivá zařízení.
 
V pomoci potřebným plánujeme pokračovat i nadále, a proto v roce 2019 chystáme vyhlášení dalšího grantového programu.

Zpět na výpis článků
© 2018 OC Nisa | Informace o webu | Mapa stránek