Grantový program 2017 zná své příjemce!

Letos jsme již potřetí vypsali Grantový program a připravili finanční dotaci 100 000 Kč pro zajímavý projekt či projekty. Touto cestou se snažíme podporovat aktivity místních komunit, ale i dětské nebo mládežnické volnočasové kroužky, nebo pomoci se záchranou kulturního či přírodního dědictví v našem regionu.

V období od 20. února do 28. dubna jsme obdrželi celkem 28 žádostí o grant. Stejně jako v loňském roce se sešla celá řada nápaditých a prospěšných projektů a akcí. Abychom uspokojili co nejvíce zájemců, rozhodli jsme se opět celou částku rozmělnit a podpořit tak větší množství projektů. Nakonec jsme jich vybrali 7, kteří se již brzy můžou těšit na finanční příspěvek.

Podpořené projekty v Grantovém programu OC Nisa Liberec pro rok 2017
  • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vesec – pořízení nového materiálového vybavení pro trénink na soutěže - dresy, helmy, hadice
  • Junák – český skaut, středisko Jablonec nad Nisou, z. s. - adaptace suterénní místnosti Skautského domu Šumava v Jablonci nad Nisou na tělocvičnu
  • Centrum AURA Josefův Důl – projekt "Prázdninování 2017" – příspěvek na zajištění celoprázdninového programu pro místní děti
  • Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. – projekt „Ocenění pečovatelek“ – příspěvek na mzdové náklady pro pečovatelky hospicu
  • Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace – projekt „Vybereš si svou profesi?“ – finance na pořízení "plackovače" v rámci workshopu pro žáky 9. tříd
  • Centrum pro zdravotně tělesně postižené Libereckého kraje, o.p.s. – projekt „Společně“ – vybavení centra, které slouží zároveň jako komunitní centrum – pořízení nábytku, žaluzií, společenských her
  • Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou – projekt „Žijeme červeným křížem“ - pořízení vybavení na výuku na MŠ, ZŠ a SŠ - zdravotnický materiál, dataprojektor
Věříme, že z finanční podpory se budou radovat nejen konkrétní příjemci grantu, ale i širší veřejnost využívající jednotlivá zařízení.
 
V pomoci potřebným plánujeme pokračovat i nadále a proto v roce 2018 chystáme vyhlášení dalšího grantového programu.


Zpět na výpis článků